Pasen 2004

De wereld was een oceaan, ijskoud, toen deze Meester warme golfstroom werd. Hij ging eraan, zoals bij hongersnood de pelikaan haar jongen nog zal voeden met haar eigen bloed, uit zelfverwonding.
Bijna sindsdien staat langs Limburgse wegen en aan ons ziekbed die wachtpost, in deze heilige weken met kransen van bloemen omhangen, gele en witte.Niet met triomf, als in de vroege kerk, maar op het punt van breken. Kruising van geduld en medelijden: lankmoedigheid. Tot daar gegaan waar Hij alleen nog licht kon zijn; zo diep de hel in, niet te volgen. Het gaf kracht aan Maria, een Russische non die op 30 april 1945 een kind heeft getroost door met haar mee te gaan, de gaskamer in. Het mooie, trotse vuur van deugdzaamheidis omgewoeld, door zwarte paarden stukgelopentot walm van vuilnis, pl …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?