Onderlinge hulp in het Nederlands Dagblad

Alle kleine beetjes

Het Nederlands Dagblad richt na de zomervakantie de schijnwerper op vrijwilligerswerk. Wat voor hulp bieden mensen elkaar aan, waar hebben vrijwilligerscentrales behoefte aan? Tegen welke problemen loop je aan en wat zijn glansrijke momenten bij al die hulp die in stilte wordt geboden?

De redactie gaat daarvan verslag doen en gaat hulpvraag en hulpaanbod ook bij elkaar brengen. Wie wat voor een ander wil betekenen, kan dat doorgeven aan de krant. Denk aan praktische hulp als iemand wegbrengen naar het ziekenhuis, de tuin aanpakken, een paar bijlessen en klussen.

Ook wie mensen kent die hulp nodig hebben, kan dat schrijven aan de redactie. Natuurlijk mag dat ook als u zelf een helpend handje kunt gebruiken. Het Nederlands Dagblad probeert dan vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

'Alle kleine beetjes' gaat in september van start in de bijlage ZoZ.

Aanmelden kan nu al door te mailen naar allekleinebeetjes@nd.nl of te schrijven naar Nederlands Dagblad t.a.v. Alle kleine beetjes, postbus 111, 3770 AC Barneveld.

Voorwaarden Alle kleine beetjes is een initiatief van het Nederlands Dagblad.De redactie brengt hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar. Wanneer hulpvrager en -aanbieder elkaar gevonden hebben, melden zij dat aan de redactie. Regelmatig zal in de krant worden vermeld wat een contact tussen lezers heeft opgeleverd.Hulp wordt geboden en aanvaard op basis van vrijwilligheid. Onderling kunnen hulpvrager en -aanbieder besluiten tot een onkostenvergoeding.De redactie bepaalt hoelang in de krant en op de website melding wordt gemaakt van een hulpvraag of een hulpaanbod.De redactie is niet wettelijk …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?