Nieuw geluid, oude koers

Het regeerakkoord dat CDA, PvdA en ChristenUnie afgelopen week sloten, ademt een warme sfeer: 'Samen Werken, Samen Leven', luidt het motto. Het lijkt een trendbreuk met de hervormingsperiode van de afgelopen vier jaar. Is dat zo?

Sinds woensdag ligt er een 'investeringsagenda' van de nieuwe coalitie. Daarmee wordt de komende vier jaar gewerkt aan het welzijn in buurten. Daarin is meer oog voor vrouwen die door een ongewenste zwangerschap in nood raken en daarin wordt meer rekening gehouden met de hoge zorgkosten waarmee chronisch zieken en gehandicapten te maken hebben. Gezinnen krijgen een extra steun in de rug, de overheid gaat normerender optreden als het gaat om alcohol en drugs en het moet vooral allemaal samen met de maatschappij gebeuren: polderen onder een christelijk-sociaal gesternte. Het zijn zomaa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?