Mannen hebben minder vrienden dan vrouwen

Bijna 92 procent van de abonnees van het Nederlands Dagblad heeft goede vrienden. De overige 8 procent gaat zonder vriendschappen door het leven. Tussen mannen en vrouwen bestaan grote verschillen als het gaat om vriendschap en de beleving daarvan. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder abonnees van deze krant, waaraan 3700 mensen deelnamen. In de vragen naar hun vriendschappen werd onderscheid gemaakt tussen goede vrienden en boezemvrienden.

Deze week publiceerde het Leger des Heils een onderzoek over eenzaamheid in Nederland. De uitkomst daarvan was dat tien procent van de Nederlanders zich eenzaam voelt. Als je dat in verband zou brengen met het ontbreken van goede vrienden in het leven, ligt dat percentage in dezelfde orde van grootte als de 8 procent ND-abonnees zonder vrienden. Maar opvallend genoeg zeggen de meeste mensen zonder vrienden in het ND-onderzoek, dat ze het ontbreken van vriendschap niet als een gemis ervaren (62 procent) en 64 procent spant zich ook niet meer in om vrienden te maken. Onder de 38 procent die …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?