Liggend bos

Achtergrond
In het Harderbos heeft de storm van 18 januari jongstleden een enorme ravage aangericht. Pakweg zevenduizend bomen zijn omgewaaid, afgebroken of half ontworteld. Op sommige percelen ligt bijna alles plat. Maar vrijwel alle populieren leven nog wel en ze vormen gewoon nieuwe uitlopers, die zullen uitgroeien tot forse stammen. Age Boonstra van de Vereniging Natuurmonumenten is enthousiast over het resultaat. ,,De storm heeft ons flink geholpen; de natuurpotentie van het liggend bos is groot.''
Het gaat de beheerder van het Harderbos nu niet meer om de houtopbrengst. De omvangrijke populierenbossen langs het Veluwemeer bij Harderwijk dateren uit de periode 1968-1974 en ze zijn destijds wel degelijk aangeplant voor de houtproductie, maar met de komst van een nieuwe eigenaar in 1997 zijn de beheersdoelen flink aangepast. Het bos was vooral bedoeld voor houtteelt en recreatie. Het recreatief medegebruik is nog steeds vanzelfsprekend, maar tegenwoordig staan de belangen van de natuur overduidelijk voorop. ,,Wij oogsten niet voor de houtproductie, wij kappen alleen hier en daar …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?