Je hebt meer vrienden dan je denkt

Vertegenwoordigers van christelijke politieke partijen in Europa hebben gisteren de Verklaring van Lakitelek onderschreven. Het document vermeldt uitgangspunten en doelen die de partijen verbinden. Zowel partijen als individuen kunnen zich bij de verklaring aansluiten. Het vergroot de kans op de vorming van een nieuwe christelijke fractie in het europarlement. De verkiezingen voor dat parlement vinden plaats in juni 2004. Inwoners van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie nemen er dan voor het eerst aan deel.
De Verklaring van Lakitelek is genoemd naar het Hongaarse dorp waar het stuk werd opgesteld. De ondertekenaars hebben centrale christelijke waarden geformuleerd die ze in de 25 lidstaten van de unie willen nastreven. Het gaat onder meer om de integriteit van het leven, de rol van het gezin, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van naties en mensen. Fundament is de Bijbel, als Woord van God, de christelijke waarden die daaruit voortvloeien en de 'cultureel-spirituele' tradities die daarop gestoeld zijn.De Verklaring moet de vloer vormen onder praktische christelijke politiek op Euro …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?