Het mengpaneel van autisme en ADHD

Ook voor autisme gaat de manier van diagnosticeren veranderen, zegt Hilde Geurts, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

De subsoorten zoals klassiek autisme, asperger en PDD-NOS verdwijnen; autismespectrumstoornis blijft als één categorie over. Ze noemt die verandering deels zinvol. PDD-NOS was bedoeld als restcategorie, maar die werd veel groter dan de hoofdcategorieën. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het syndroom van Asperger was een nieuwkomer in de DSM-IV (1994, tekstueel herzien in 2000). Een criterium bij de diagnose autisme of asperger is de vroege taalontwikkeling. En die is vaak lastig te achterhalen. Soms krijgen mensen daardoor geen diagnose, terwijl er wel forse problemen zijn in het dag …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?