Het adres voor vrij Indonesië

Perhimpoenan Indonesia was gevestigd in een Leids studentenhuis. |beeld ND Achtergrond
Perhimpoenan Indonesia was gevestigd in een Leids studentenhuis. |beeld ND

Meer dan drie eeuwen lang heeft Nederland een kolonie in de Oost bezeten, Nederlands-Indië, thans Indonesië. Dat gemeenschappelijk verleden heeft sporen nagelaten, in Indonesië, maar ook in Nederland, zoals het Van Heutszmonument aan de Apollolaan in Amsterdam.

wat: een voormalig studentenhuis waar: Wasstraat 1 in Leiden waarom: hier werd de onafhankelijkheid van Indonesië voorbereid Van Heutsz voltooide de onderwerping van de Indische archipel door Atjeh onder Nederlands gezag te brengen. In Nederland was men hem daar dankbaar voor, Van Heutsz werd als een held vereerd. Hij overleed in 1924 in Zwitserland en werd op 9 juni 1927 herbegraven in een praalgraf in Amsterdam. Die herbegrafenis ging met veel nationaal vertoon, maar ook met protest gepaard. De communisten hielden een openbare bijeenkomst tegen de overbrenging van het lij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?