Gezien en weer waardevol

|foto Carel Schutte Achtergrond
|foto Carel Schutte

Na vrijlating valt zeventig procent van de gedetineerden terug in crimineel gedrag. Het kabinet wil dat percentage binnen twee jaar met tien procent terugdringen. Maar hoe?

Er zijn slechts vier organisaties voor permanente opvang en begeleiding van ex-gevangenen, drie protestantse en één rooms-katholieke, met in totaal tweehonderd plaatsen. De laatste heet Moria en zit in Nijmegen. Vijftien jongeren tussen de negentien en dertig jaar vinden er een plek. Herman Smit en Lilian Goessens zijn trajectbegeleiders van Moria. Ze kijken met een helikopterblik naar de levens van de jongens die zijn opgevangen. Ze maken weekafspraken met de mentor, met degenen die de jongens leren wat werken is en banen voor ze zoeken bij goedwillende ondernemers. Ze noteren wanneer …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?