De hartstochtelijke pleidooien van Elizabeth Fry

Elizabeth Fry |beeld Historys Heroes Achtergrond
Elizabeth Fry |beeld Historys Heroes

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Nederland een eind maakte aan de slavernij in Suriname en op de Antillen. De serie Kopstukken uit het slavernijverleden beschrijft twintig hoofdpersonen uit de geschiedenis van de Atlantische slavenhandel. Vandaag: Elizabeth Fry wint het Réveil voor afschaffing van de slavernij.

Isaac da Costa is vooral bekend geworden als de jood die zich in 1820 tot het christendom bekeerde en drie jaar later een brochure schreef, Bezwaren tegen den geest der eeuw. Da Costas bezwaren betroffen de beginselen en voortbrengselen van de Franse Revolutie. Daartoe rekende hij ook het verzet tegen de slavernij en de slavenhandel. Volgens Da Costa behoorde afschaffing tot die hersenschimmige menschlijke wijsheid, die de Almacht wil vooruitloopen, en niets uit zal richten ten goede, maar veeleer eindeloos veel ten kwade. Het boekje lokte heftige reacties uit. Da Costa werd een ellende …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?