Postduivenbond vecht tegen vergrijzing

Postduivenverenigingen verkeren in zwaar weer. Ledenaantallen dalen gestaag, waardoor besturen zich gedwongen zien hun vereniging op te heffen of te fuseren. De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) in Veenendaal probeert het tij te keren.

Sport

meer ‘Sport’