Irritant, zon smartphone | Nederlands Dagblad

Irritant, zon smartphone

Het is ergerlijk; een gesprek voeren met iemand die ondertussen met zijn smartphone bezig is. Zijn er moderne etiquetteregels voor smartphones?