Hersenvocht onderzocht

Om de vooralsnog ongeneeslijke ziekte alzheimer ooit te kunnen behandelen, moet je er zeer vroeg bij zijn, lang voordat de klachten zich aandienen. Maar hoe kun je de ziekte zien aankomen?

Leven

meer ‘Leven’