Pillen na een dwarslaesie

Opmerkelijk: door meteen na een dwarslaesie medicijnen toe te dienen, kunnen artsen wellicht nog veel onheil voorkomen. Onderzoekers in Maastricht experimenteren met het beruchte Softenon-medicijn thalidomide samen met een depressiemiddel.

Leven

meer ‘Leven’