*

Elke zondag eredienst in de woonkamer

Wat drijft ‘thuislezers’? Waarom kiezen ze ervoor hun kerkdiensten zelf te organiseren? Ze komen zelden of nooit in de kerk; ze ‘lezen thuis’, zo noemen ze het zelf. In de eigen huiskamer houden ze hun erediensten, tenminste twee keer per zondag. Ze lezen uit de Bijbel, zingen psalmen, luisteren naar de wet en lezen een preek. De vader in huis is daarbij aan het woord, als hij er is. Wie zijn deze thuislezers? Waarom kiezen ze hiervoor?

Leven

meer ‘Leven’

advertentie