*

De strijd van professor Pootjes uit Hilversum

Tot 1946 mochten Nederlandse dienstplichtigen niet tegen hun zin naar overzeese gebiedsdelen worden gestuurd. Dat werd een probleem toen er een opstand uitbrak tegen het Nederlandse gezag in Indië. Veel dienstplichtigen hadden geen zin naar Indië te gaan. Daarom werd in 1946 de Grondwet gewijzigd: dienstplichtigen konden voortaan tegen hun zin naar Indië worden gestuurd. Niettemin weigerden duizenden dienstplichtigen naar Indië te gaan.

advertentie