Een eeuw vrouwenbeweging Passage: veilige leerplek

Heeft een beweging voor christenvrouwen nog een functie? ‘Ik steek er elke keer weer wat van op.’ De christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage bestaat dit jaar een eeuw. Er zijn honderden afdelingen in het land, maar het ledental (nu 11.000) neemt af en jonge vrouwen zoeken andere netwerken.

Leven

meer ‘Leven’