Cors Visser: ‘Geluk is een overschat thema’ | Nederlands Dagblad

Cors Visser: ‘Geluk is een overschat thema’

Cors Visser (43) is directeur van ForumC: ‘ForumC is een ontmoetingsplek waar mensen in gesprek gaan over geloof, wetenschap en samenleving. Wij willen laten zien dat het evangelie geloofwaardig is. We zoeken ook het gesprek met mensen die niet of anders geloven. ForumC is een stichting, het grootste deel van de inkomsten komt van donateurs. Ik heb er niet zoveel moeite mee om geld te vragen, omdat ik graag onze ideeën wil delen.’ Cors Visser is getrouwd en vader van twee dochtertjes.