Predikanten nieuwe Nederlandse Gereformeerde Kerken willen samen met PKN. ‘Er is geen verschil meer’

Nieuws
Verreweg de meeste predikanten in de net gevormde Nederlandse Gereformeerde Kerken zetten de komende jaren veel liever in op kerkelijke samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland dan met de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Daniël Gillissen Hilbert Meijer
vrijdag 12 mei 2023 om 02:00 aangepast 10:24
In Utrecht worden donderdag voorbereidingen getroffen voor de landelijke viering van de kerkelijke hereniging.
In Utrecht worden donderdag voorbereidingen getroffen voor de landelijke viering van de kerkelijke hereniging. beeld Jeroen Jumelet

Negen op de tien NGK-predikanten voelen voor nauwe samenwerking met de Protestantse Kerk, terwijl slechts een derde vindt dat nu volop moet worden ingezet op samengaan met de christelijk-gereformeerden, blijkt uit een peiling van het Nederlands Dagblad waaraan ongeveer een derde van de gemeentepredikanten meedeed. Zes op de tien willen zelfs dat de herenigde kerk op termijn samengaat met de Protestantse Kerk.

De openheid naar de PKN is opmerkelijk, omdat dit kerkgenootschap tot een paar jaar geleden nauwelijks in beeld was. In die tijd waren vrijgemaakten, Nederlands-gereformeerden en christelijk-gereformeerden de natuurlijke samenwerkingspartners. Lokaal zijn er zo’n 25 zogenoemde samenwerkingsgemeenten die gevormd worden door ..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Abraham Kuyper wilde tot actie overgaan, maar de tijd bleek er nog niet rijp voor. Toen nam hij een besluit

Abraham Kuyper was een principieel man. Toen hij zijn principes in de praktijk ging brengen, werd er geschokt gereageerd. Een geestverwant verweet hem diefstal.

Afbeelding

Dit gezin kerkt in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland: 'Nee, we dragen geen zwarte kousen'

Het gezin van Marco en Bastine Hoogland uit Papendrecht vertelt over de Gereformeerde Gemeenten in Nederland waar ze zich alle acht thuis voelen. Ze ontkrachten graag stereotiepe beelden die leven over hun geliefde kerk.

Afbeelding

De Lutherse Kerk in Paramaribo wil vernieuwing en groei: 'Er zijn hier te veel lege plaatsen'

De Lutherse Kerk van Paramaribo was ooit de 'kleurlingenkerk' en 'armeluiskerk'. De monumentale Maarten Lutherkerk getuigt van meer rijkdom. Door de coronacrisis is het aantal kerkgangers wel sterk afgenomen.

Afbeelding

Theoloog Sake Stoppels is een sceptische gelovige: 'De kerk is een zootje; ik hoor bij dat zootje'

Een gesprek met Sake Stoppels, gemeenteopbouw-specialist, bij zijn emeritaat. 'Bij mij is het glas altijd halfleeg. Als sceptische gelovige herken ik me in de dichtregel: 'Nooit heb ik niets met U'.'

Afbeelding

Deze oudere dame uit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland weet nog hoe de kerk in 1953 scheurde

Bij de trouwdienst van haar zus begin juni 1953, rustig geleid door doctor Steenblok, heeft niemand wat door. Maar een week later barst de bom: de Gereformeerde Gemeenten splitsen. Een ooggetuige vertelt.

Afbeelding

Hersteld Hervormde Kerk groeit met bijna vierhonderd leden. 'Een broos en kwetsbaar bezit'

In een tijd dat veel kerken krimpen, meldt de Hersteld Hervormde Kerk in haar jaarrapportage over 2022 een lichte groei van bijna vierhonderd leden. ‘Van Gereformeerde Gemeenten tot vrijgemaakt, mensen komen overal vandaan.’