Henk de Jong (91) overleden: Tegendraadse theoloog die heilige huisjes omver wierp

Nieuws
De bekende Nederlands-gereformeerde dominee Henk de Jong is dinsdag op 91-jarige leeftijd overleden. Hij was een eigenzinnige theoloog, die de Bijbel ‘zorgvuldig, eerbiedig en geduldig’ bestudeerde.
Gerald Bruins
woensdag 22 maart 2023 om 09:12 aangepast 13:16
Dominee Henk de Jong (1932-2023)
Dominee Henk de Jong (1932-2023) beeld nd

Bosch en Duin

Henk de Jong was een theoloog die grondig werk maakte van exegese (‘Geen flauwekul, lezen wat er staat’) en er in zijn preken en lezingen niet voor terugdeinsde populaire theologische huisjes omver te werpen.

Hij werd geboren op 8 februari 1932 in een gereformeerd gezin in Alblasserdam. Zijn ouders gingen in 1944 mee met de Vrijmaking. Begin jaren vijftig reisde hij af naar Kampen voor de studie theologie aan de toenmalige vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Hogeschool, de voorloper van de huidige universiteit. Daarnaast studeerde hij Semitische talen in Leiden om de grondtekst van het Oude Testament beter te leren begrijpen. In 1959 deed hij als dominee intrede in Gees om zich drie jaar later te verbinden aan de..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Hoogleraar kerkrecht: Christelijk-gereformeerden kunnen vrouwelijke synodeleden niet weigeren

Vrouwelijke ambtsdragers kunnen gewoon afgevaardigd worden naar de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Die opmerkelijke conclusie trekt Herman Selderhuis, hoogleraar kerkrecht.

Afbeelding

Klimaatactivist gedoopt met water uit het waterkanon van de A12-blokkade

Een belijdeniskandidaat en dopeling heeft zich zondag laten dopen met water uit een waterkanon dat bij de klimaatdemonstratie op de A12 is ingezet. ‘Op deze manier breng je een politiek statement de kerk in.’

Afbeelding

Na afloop van de preek van dominee Van Bell riep ouderling Ruys dat de preek 'uit de duivel' was geweest'

De kerkenraad vergaderde over een bezwaarschrift van vrijzinnige gemeenteleden. Over geluidsoverlast voor de buren te voorkomen, werden de luiken van de vergaderzaal gesloten.

Afbeelding

Protestants klooster op het Friese platteland: 'We willen ruimte maken voor God, zodat Hij iets kan doen'

Op pinksterzondag opent een protestants klooster op het Friese platteland. Zeventien ‘kleasterlingen’ kiezen voor een leven in stilte, bezinning en verbinding. ‘Pinksteren is een feest om nieuwe wegen in te slaan.’

Afbeelding

Eerste Roepingenzondag in de Protestantse Kerk: 'Zonder nieuwe roepingen zullen jonge dominees verzuipen'

Twee jonge dominees luidden in maart de noodklok over het dalende aantal predikanten in Nederland. Hun kerkverband haakt nu aan bij een bestaand fenomeen: roepingenzondag.

Afbeelding

Uit dit kleine dorp komen veel dominees. De rol van een biddende vrouw en een bloeiende jeugdvereniging

Kan uit Zegveld iets goeds komen? Nou en of. Uit de Hervormde Gemeente in het dorp onder de rook van Woerden zijn relatief veel predikanten afkomstig. Wat is het geheim?