Vragen om een vervroegde CGK-synode over onwillige gemeenten is een vorm van symboolpolitiek

Analyse
Het Christelijk Gereformeerd Beraad, een groep dominees die vinden dat gemeenten die de vrouw in het ambt invoeren strenger aangepakt moeten worden, wil dat de generale synode van het kerkverband bij elkaar komt. Die oproep heeft echter weinig kans van slagen.
Rick Moeliker
dinsdag 22 november 2022 om 16:47
De generale synode besloot dit voorjaar vrouwen in het ambt niet toe te staan.
De generale synode besloot dit voorjaar vrouwen in het ambt niet toe te staan. beeld Dick Vos

Amersfoort

De vrouw in het ambt blijft de Christelijke Gereformeerde Kerken verdelen. Waar de ene gemeente ervoor kiest dat vrouwen ouderling of diaken kunnen worden, valt dat de andere gemeente zo zwaar dat ze wanneer dit niet verandert feitelijk geen andere optie ziet dan de band te breken. Zover is het nog niet en zover wil eigenlijk ook niemand het laten komen. Maar penibel is de situatie wel.  

In het voorjaar besloot de landelijke vergadering van het kerkverband, de generale synode, dat vrouwen geen ambtsdrager kunnen worden. Van de 51 synodeleden stemden er 32 tegen..


Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Hans Burger nu officieel hoogleraar systematische theologie in Kampen

Hans Burger is benoemd als hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht. Hij is al sinds 2019 universitair hoofddocent aan de universiteit.

Afbeelding

Vrijgemaakt Urk definitief niet mee met kerkhereniging: ‘Dit roept veel emotie op’

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt op Urk voegt zich definitief niet bij de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken. Dat heeft de kerkenraad van de Rehobothkerk besloten na raadpleging van de gemeente.

Afbeelding

Hoe kun je tijdens advent meer stilstaan bij je geloof? ‘Ik zit met de handen in het haar’

Nu het advent is, kunnen de adventskaarsen en kerststalletjes weer uit de kast. Dominee Marien Kollenstaart hoopt dat christenen de vier weken naar Kerst ook gebruiken om meer met geloof bezig te zijn. Hij is zelf al begonnen met vasten.

Afbeelding

Een lege kerk op de hoogste terp ter wereld. ‘Voor mij blijft het een bedehuis’

In het Friese Hegebeintum ligt de hoogste terp ter wereld en daarop staat een kerk. Er komt geen geloofsgemeenschap meer samen, maar aan gids Klaas Andringa zal het niet liggen.

Afbeelding

Brad Wursten: ‘Je moet liefde voor je vak uitstralen. Dáárom gedraag ik me zo’

Na een stevige burn-out in 2009 moet Brad Wursten (50) het rustig aandoen. Sindsdien heeft hij zelf een orgel gebouwd en reuzengroenten gekweekt. ‘Als je alleen de besten volgt, zul je ze nooit inhalen’.

Afbeelding

Verschillende vormen van doopvernieuwing: ‘Het voelt toch bijna als een tweede doop’

Je voor een tweede keer laten dopen is omstreden, in zowel rooms-katholieke als protestantse kerken. Tegelijk verlangen sommige kerkleden er wel naar. De afgelopen jaren hebben kerken daarvoor rituelen ontwikkeld. Maar werken die ook?