Protestantse Kerk wil opvangcrisis oplossen door duizenden statushouders te huisvesten

Nieuws
De Protestantse Kerk in Nederland wil via lokale kerken tot zo’n tienduizend statushouders huisvesten in leegstaand vastgoed. Het project, dat spontaan ontstond in Kampen, wordt financieel gesteund door staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
Aldwin Geluk
dinsdag 4 oktober 2022 om 11:59 aangepast 14:30
De Protestantse Kerk denkt via lokale kerken zo'n tienduizend statushouders te kunnen huisvesten.
De Protestantse Kerk denkt via lokale kerken zo'n tienduizend statushouders te kunnen huisvesten. beeld Boudewijn Benting

Het idee van De Thuisgevers, zoals het project heet, is het in contact brengen van duizenden statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, met kerkelijke gemeenten en maatschappelijke organisaties. In hun eigen woonplaats, kunnen zij in overleg met het COA huisvesten in leegstaande gebouwen, zoals bedrijfsruimtes, sportkantines of leegstaande kosterswoningen bij kerken. 

De statushouders worden dus niet bij kerkleden thuis gehuisvest. Privacy, een douche en toilet en een keuken behoren tot de minimumvereisten voor de opvang. De overheidssteun kan worden gebruikt bij het verbouwen van de beschikbare panden, of om bijvoorbeeld als bijdrage in de stookkosten.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Hoogleraar kerkrecht: Christelijk-gereformeerden kunnen vrouwelijke synodeleden niet weigeren

Vrouwelijke ambtsdragers kunnen gewoon afgevaardigd worden naar de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Die opmerkelijke conclusie trekt Herman Selderhuis, hoogleraar kerkrecht.

Afbeelding

Hoe de Gereformeerde Gemeenten op een achternamiddag in 1953 scheurden

Voorbijgangers in de Boothstraat in Utrecht zagen op woensdagmiddag 3 juni 1953 een eigenaardig tafereel. Enkele mannen in zwarte pakken verlieten in opgewonden staat het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente.

Afbeelding

Klimaatactivist gedoopt met water uit het waterkanon van de A12-blokkade

Een belijdeniskandidaat en dopeling heeft zich zondag laten dopen met water uit een waterkanon dat bij de klimaatdemonstratie op de A12 is ingezet. ‘Op deze manier breng je een politiek statement de kerk in.’

Afbeelding

Na afloop van de preek van dominee Van Bell riep ouderling Ruys dat de preek 'uit de duivel' was geweest'

De kerkenraad vergaderde over een bezwaarschrift van vrijzinnige gemeenteleden. Over geluidsoverlast voor de buren te voorkomen, werden de luiken van de vergaderzaal gesloten.

Afbeelding

Protestants klooster op het Friese platteland: 'We willen ruimte maken voor God, zodat Hij iets kan doen'

Op pinksterzondag opent een protestants klooster op het Friese platteland. Zeventien ‘kleasterlingen’ kiezen voor een leven in stilte, bezinning en verbinding. ‘Pinksteren is een feest om nieuwe wegen in te slaan.’

Afbeelding

Eerste Roepingenzondag in de Protestantse Kerk: 'Zonder nieuwe roepingen zullen jonge dominees verzuipen'

Twee jonge dominees luidden in maart de noodklok over het dalende aantal predikanten in Nederland. Hun kerkverband haakt nu aan bij een bestaand fenomeen: roepingenzondag.