Duitse kerk laat slachtoffers voortaan meebeslissen over misbruikkwesties

Nieuws
Slachtoffers van seksueel misbruik gaan in de Evangelische Kirche in Duitsland vanaf nu altijd meepraten als de kerk beslissingen neemt over de omgang met dergelijk misbruik. Het bestuur van dit grootste Duitse protestantse kerkgenootschap heeft hiervoor een ‘participatieplatform’ opgericht, dat op 1 juli officieel van start ging.
Remco van Mulligen
dinsdag 5 juli 2022 om 11:22
Directe betrokkenheid van getroffenen bij het beleid van de Evangelische Kirche omtrent misbruik is essentieel, stelt voorzitter Annette Kurschus.
Directe betrokkenheid van getroffenen bij het beleid van de Evangelische Kirche omtrent misbruik is essentieel, stelt voorzitter Annette Kurschus. beeld afp Photo / Pool / Oliver Berg Oliver Berg / Pool / afp

Hannover

‘De getroffenen hebben nu de mogelijkheid om hun zorgen te uiten, maatregelen mede vorm te geven en de effectiviteit ervan te bewaken’, vertelt Detlev Zander, voorzitter van het nieuwe platform. Eerdere vormen van inspraak van slachtoffers mislukten. De Raad van Advies voor Getroffenen, een orgaan met een adviserende rol, is vorig jaar opgeheven. Volgens Zander was de oorzaak van dit falen dat slachtoffers niet op voet van gelijkheid met de bisschoppen en andere kerkbestuurders in gesprek konden gaan. De kerk zocht daarom naar een andere, minder vrijblijvende vorm. Die  is nu gevonden.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Gratis vakantie voor minima op pop-upcamping: ‘We hebben gezien wat de liefde van God inhoudt’

Een week bijkomen op een pop-upcamping, speciaal voor gezinnen die krap bij kas zitten. Daarvoor bood de IZB, vereniging voor zending in Nederland, dit jaar voor het eerst de mogelijkheid. Een terugblik.

Afbeelding

Ook na corona blijft de vakantiebijbelweek: ‘Kinderen iets meegeven van het geloof’

Toneelstukjes, kinderliedjes zingen, knutselen en bijbelverhalen vertellen. Op veel plekken is de vakantiebijbelweek een traditie tijdens de zomervakantie. Daar heeft corona geen verandering in gebracht, zegt de HGJB.

Afbeelding

Ewald Mackay over de kerk van alle eeuwen: ‘Wij protestanten zijn nieuwkomers, kleuters eigenlijk’

Als jochie schuwde Ewald Mackay de grote vragen niet en vandaag houden ze hem nog steeds bezig. Het christelijke leven mag, nee, móét een spannende strijd zijn, zegt hij, want spanning zorgt voor diepgang.

Afbeelding

Alles over de protestantse heiligenkalender • Wat hebben gelovigen van weleer voor ons betekend?

Protestanten doen niet aan heiligenverering. Toch geloven ook zij dat ze omringd zijn door een ‘wolk van getuigen’, zoals de Hebreeënbrief zegt. Het Nederlands Dagblad doet een voorzet, met verhalen en podcast.

Afbeelding

Steun voor een anglicaans ‘nee’ tegen homorelaties blijft beperkt

De meeste anglicaanse bisschoppen kozen voor saamhorigheid boven kerkpolitiek. Een nieuwe resolutie tegen homorelaties kreeg beperkte steun.

Afbeelding

‘De kerk is een unieke organisatie: ieder verhaal is het waard gehoord te worden’

De kerk moet in een seculiere samenleving veel beter haar best doen om kerkelijk jargon te vermijden, vindt dominee Riegonda van Welie-Kaai. ‘Waarom zou je het steeds over geloof hebben als je dit ook met vertrouwen kunt vertalen?’