*

Een hbo’er als dominee? ‘Kerkelijk werker is net als predikant-zijn een manier van leven’

De netelige positie van de kerkelijk werker biedt de Protestantse Kerk de mogelijkheid nog eens goed na te denken over de betekenis van het ambt in deze tijd. Zaterdag bespreekt de generale synode een rapport waarin wordt voorgesteld speciaal voor de kerkelijk werkers een ‘vierde ambt’ in te stellen.

Protestant

meer ‘Protestant’