*

Conflict in de PKN in Goutum. Dominee is ‘losgemaakt van de gemeente’

In de protestantse kerk van de Friese plaats Goutum, die tegen Ljouwert aanligt, is een conflict tussen de kerkenraad en de voorganger. Dominee Gerard Rinsma is ‘losgemaakt van de gemeente’, zegt classispredikant Wim Beekman, tot 2018 dominee in Warns en Molkwerum en auteur van het boek Leve de dorpskerk. Maandagavond moet er duidelijkheid komen over de aard van de onmin tijdens een gemeenteavond in de Kurioskerk; de eigen Agneskerk is te klein om corona proof te zijn. De meeste gemeenteleden weten niet waar de ruzie tussen raad en predikant over gaat en dat schept onbehagen, zegt Beekman. Er is geen schandaal en de kwaliteit van de voorganger is ook het punt niet. Toch faalden alle bemiddelingspogingen tussen kerkbestuur en dominee. <

Kerknieuws

meer ‘Kerknieuws’

advertentie