*

In memoriam Ad Simonis (1931-2020): Dorpspastoor van Nederland

Kardinaal Simonis, die woensdag op 88-jarige leeftijd overleed, was fel omstreden toen de paus hem in 1971 bisschop van Rotterdam maakte, maar groeide later in respect en waardering als hoofd van de Nederlandse kerkprovincie. Na zijn emeritaat wierpen de onthullingen over kindermisbruik door priesters een schaduw over zijn ambtsperiode.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’