Zeven rooms-katholieke Franse vrouwen hebben woensdag hun open sollicitatie voor kerkelijke ambten en functies, die slechts aan mannen zijn voorbehouden, ingediend bij de pauselijk nuntius in Parijs.