*

De paus kwam er voor de eenheid, maar zorgt ook voor verdeeldheid

Vandaag precies 150 jaar geleden werd tijdens het Eerste Vaticaans Concilie het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid afgekondigd. Sindsdien is het een heikel punt van discussie gebleven, zowel binnen de Rooms-Katholieke Kerk als in haar dialoog met andere christelijke kerken.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’