*

Vaticaan publiceert handboek met procedures voor meldingen van seksueel misbruik

Een nieuw Vaticaans handboek legt bisschoppen en religieuze oversten uit hoe zij moeten handelen wanneer er seksueel misbruik door een geestelijke bij hen wordt gemeld. Het handboek bevat geen nieuwe regels, maar maakt bestaande procedures transparanter.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’