Katholiek protocol voor vieringen: communie-uitreiken met hoestscherm en pincet | Nederlands Dagblad

Katholiek protocol voor vieringen: communie-uitreiken met hoestscherm en pincet

De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland hebben een tien pagina’s tellend protocol opgesteld voor de hervatting van publieke liturgievieringen. De communie wordt uitgereikt met behulp van een hoestscherm en een pincet. De meeste protestantse kerken hebben inmiddels ook protocollen gemaakt voor het hervatten van diensten.