Radboud Universiteit vecht langslepend conflict met bisschoppen uit voor de rechter | Nederlands Dagblad

Radboud Universiteit vecht langslepend conflict met bisschoppen uit voor de rechter

Het bestuur van de katholieke Radboud Universiteit Nijmegen daagt de rooms-katholieke bisschoppen van Nederland voor de rechter om een statutenwijziging af te dwingen. Met name de eisen aan katholiciteit die de bisschoppen aan bestuurders stellen worden door de universiteit gehekeld.

advertentie