Katholieke kerken en coronavirus: alertheid rond communie, vredeswens en wijwater

Net als andere Europese rooms-katholieke bisdommen hebben ook de Nederlandse bisschoppen maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De aandacht richt zich in rooms-katholieke kringen met name op het uitreiken van de communie, het wijwater in de bekkens bij de ingang van de kerk, en de vredeswens tijdens de mis.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’