Nederlandse bisschoppen maken weinig gebruik ruimte rond askruisje

Het Vaticaan heeft de Nederlandse bisschoppen meer mogelijkheden gegeven om de oplegging van het askruisje door niet-geestelijken te laten verrichten. Maar slechts weinig bisdommen maken daar gebruik van en de oecumenische openheid blijft helemaal buiten beeld.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’