Poolse bisschoppen verbieden collega uit Kazachstan mis te vieren

De Poolse bisschoppenconferentie heeft de emeritus-bisschop van Karaganda (Kazachstan), Jan Pawel Lenga, verboden om te preken en voor te gaan in kerkdiensten. Hij noemt paus Franciscus de antichrist en erkent alleen diens voorganger Benedictus XVI nog als paus.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’