Vanaf Aswoensdag samen op naar Pasen

Een van de mooiste hoofdstukken van de Regel van Benedictus voor monniken, is gewijd aan het houden van de veertigdaagse vasten. De vreugde speelt er de hoofdrol, of liever Gods Geest, die de vreugde schenkt als zijn vrucht. De tekst getuigt van veel begrip en mededogen met de broeders en slaagt erin een toon te treffen die motiveert om van deze periode van het jaar iets bijzonders te maken. De monnikenvader Benedictus lijkt hier een coach die uit zijn team het beste weet te halen, en zijn broeders plezier geeft in de inspanning die geleverd moet worden.

Katholiekinside