Vraag om gehuwde priesters is door pauselijk document niet van tafel

Paus Franciscus lost het priestertekort in het Amazonegebied niet op door gehuwde priesters toe te staan en de aanstelling van vrouwelijke diakens mogelijk te maken. Volgens bisschop Gerard de Korte is hiermee de discussie echter niet voorbij.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’