Zowel de pastoor van de parochie als Barry Knestout, de bisschop van het katholieke bisdom Richmon, hadden toestemming verleend voor de wijding op 1 februari, hoewel de rooms-katholieke kerk de anglicaanse bisschopswijdingen niet erkent en ook de wijding van vrouwen afwijst.