Kardinale aanwijzingen over het hoe, waar en wanneer van sperma

Analyse
Kardinaal Eijk publiceert dezer dagen een boek over huwelijksmoraal en seksuele ethiek. Het is bedoeld als handboek en wil een loflied zijn op de huwelijkse liefde. Maar feitelijk is het vooral een plastisch beschreven werkboek over de vraag naar het waarom, waar en wanneer van sperma.
Hendro Munsterman
vrijdag 14 oktober 2022 om 18:45 aangepast 19:50
Kardinaal Eijk.
Kardinaal Eijk. beeld Joost Hoving

‘Een mooie inkijk in het hart van de katholieke ethiek’, noemt uitgeverij Kok Boekencentrum het jongste boek van kardinaal Eijk. Het kardinaalsrood op de voorkant en de stevig neergezette vrouwelijk-roze en mannelijk-blauwe strepen maken in een opslag duidelijk hoe de schrijver de moderne wereld met al haar gendervragen staat. 

Het boek is een stevige verdediging van het huwelijk als ‘totale, wederzijdse, definitieve en exclusieve gave van man en vrouw aan elkaar’. De kardinaal citeert uitgebreid de Bijbel, concilies, oude en nieuwe pauselijke documenten, moraaltheologische geschriften uit de dertiende, negentiende of begin twintigste eeuw. Het is bewust een dik aangezet contrast met de hedendaagse moraal - of afwezigheid ervan zou de kar..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

De revolutie van Franciscus die werd bedacht door Benedictus en gevraagd door de Orthodoxe Kerken

Paus Franciscus lanceerde een wereldwijde synode die in vele opzichten vernieuwend is. Maar een aspect met mogelijk grote gevolgen is tot nu toe onbelicht gebleven.

Afbeelding

Kardinale aanwijzingen over het hoe, waar en wanneer van sperma

Kardinaal Eijk publiceert een boek over seksuele ethiek, bedoeld als loflied op de huwelijkse liefde. Maar het is vooral een plastisch beschreven werkboek over de vraag naar het waarom, waar en wanneer van sperma.

Afbeelding

De hervormingsgretige Duitse bisschoppen zijn juist trouw aan hun voorgangers. En aan een onfeilbare paus

De Duitse bisschoppen lopen internationaal voorop als het gaat om de roep en bereidheid tot hervormingen in katholieke leer en praktijk. Deze typisch Duitse, onafhankelijke houding ten aanzien van Rome heeft haar historische wortels niet zozeer in een protestants kerkgevoel.

Afbeelding

Het is tijd om het bloed van martelaren aan onze eigen christelijke handen te erkennen

Er is een kerk in Rome waar martelaren uit verschillende kerken worden herdacht. Maar er zijn ook martelaren die niet stierven door toedoen van dictators, nazi’s of communisten, maar door andere christenen.

Afbeelding

Over hun gebrek aan eenheid zouden Christus’ volgelingen zich moeten schamen

De Wereldraad van Kerken - de afgelopen tien dagen bijeen in Karlsruhe - heeft de eenheid van christenen als ideaal. Maar wat is die ‘eenheid’ en wat is ervoor nodig? Daarover houden verschillende kerken vast aan hun eigen idee.

Afbeelding

Het Vaticaanse geduld met patriarch Kirill is op

De oecumene-kardinaal van het Vaticaan beticht de Russische patriarch Kirill van ketterij en paus Franciscus valt hem bij.Het geduld van Rome met Kirill is op. Verandering in Moskou kan alleen van binnenuit komen.