Brave en bange Nederlandse bisschoppen leveren matig huiswerk voor Synode

Analyse
Wat is de mening van jullie gelovigen over hoe het in de kerk van morgen moet?, vroeg het Vaticaan aan de bisschoppen over de hele wereld. De Nederlandse kerkleiders hebben nu hun bijdrage gepubliceerd. Alleen bestaat die voor de helft uit de mening van de bisschoppen zélf.
Hendro Munsterman
woensdag 24 augustus 2022 om 21:28 aangepast 10:23
Kardinaal Wim Eijk (midden) met de bisschoppen Gerard de Korte (links) en Rob Mutsaerts (rechts) bij de wijding van bisschop Ron van den Hout (midden, onder) in 2017.
Kardinaal Wim Eijk (midden) met de bisschoppen Gerard de Korte (links) en Rob Mutsaerts (rechts) bij de wijding van bisschop Ron van den Hout (midden, onder) in 2017. beeld anp / Ramon Mangold

Rome

Tien pagina’s mocht de nationale samenvatting volgens het Vaticaan beslaan. De bisschoppen houden zich er braafjes aan. Maar die braafheid gaat gepaard met een opvallende ongehoorzaamheid. Die komt niet voort uit moed om buiten de lijntjes te kleuren, maar juist uit vrees.

Volgens de website van de Nederlandse bisschoppenconferentie is de tekst die men afgelopen 15 augustus al naar Rome stuurde en woensdag openbaar maakte ‘de uitkomst van een uitvoerige bespreking door de Nederlandse Bisschoppenconferentie van alle aangeboden rapporten en reacties’. 

‘Aan de uitnodiging van Paus Franciscus om in gesprek te gaan over het geloof is breed gehoor gegeven’, schrijven de bisschoppen aan het begin van hun rapport. Aan het eind ervan stellen zij ..

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

Dit is de vrouw die met de bisschoppen mee mag stemmen. ‘Ik had nooit gedacht dat ik hier in het Vaticaan zou komen te werken’

Nathalie Becquart schrijft kerkgeschiedenis. Ze is geen bisschop en toch is ze als eerste en tot nu toe enige leek - nota bene als vrouw - door paus Franciscus in 2021 benoemd als ondersecretaris en daarmee lid van de bisschoppensynode. Met stemrecht.

Afbeelding

Wereldwijd willen rooms-katholieken een inclusievere kerk met een grotere rol voor vrouwen

De paus vroeg rooms-katholieken wereldwijd om hun mening. Het resultaat: zij willen een inclusievere en luisterende kerk en meer vrouwen op alle niveaus. Alleen over vrouwelijke priesters zijn de meningen verdeeld.

Afbeelding

Volksraadpleging Franciscus laat onmondige katholieken ‘terugkeren uit collectieve ballingschap’

Paus Franciscus wilde dat alle gelovigen konden meepraten over hun rol in de kerk. De resultaten laten een helder beeld zien: katholieken vinden overal dat zij te weinig inspraak hebben en geestelijken te veel macht.

Afbeelding

Rooms-Katholieke Kerk pioniert op wereldniveau met revolutionaire synode

Alle katholieke gelovigen hebben hun stem kunnen laten horen over toekomst van hun kerk. Maar hun rol is daarmee niet uitgespeeld. De synode is haar tweede fase ingegaan en ook daarin kan iedereen opnieuw meepraten.

Afbeelding

Brave en bange Nederlandse bisschoppen leveren matig huiswerk voor Synode

Wat is de mening van jullie gelovigen over hoe het in de kerk verder moet?, vroeg het Vaticaan aan de bisschoppen wereldwijd. Maar het Nederlandse rapport bestaat voor de helft uit de mening van de bisschoppen zélf.

Afbeelding

Ierse katholieken willen dat vrouwen priester kunnen worden

Een grote meerderheid van de Ierse katholieken wil grondige veranderingen in de katholieke kerk. Zij willen in grote meerderheid vrouwelijke en gehuwde priesters, meer inspraak voor leken en meer ruimte voor lhbti’er.