*

Conservatieve katholieken vrezen dat verbod op anticonceptie wordt versoepeld

Verschillende katholieke commentatoren en theologen hebben onlangs hun vrees geuit dat het verbod op anticonceptie zal worden versoepeld of wellicht zelfs afgeschaft. Aanleiding zijn een tweet en een publicatie van de Pauselijke Academie voor het Leven over de encycliek Humanae Vitae waarin paus Paulus VI in 1968 dat verbod afkondigde.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’

advertentie