*

Christelijk-gereformeerden en rooms-katholieken zijn tegen ‘vrouw in het ambt’. Maar om andere redenen

De Christelijke Gereformeerde Kerken besloten eind vorige week geen vrouwen toe te laten tot de kerkelijke ambten, verwijzend naar ‘een katholieke traditie’. Maar de argumentatie is volstrekt anders dan die van de Rooms-Katholieke Kerk, die ook vrouwen uitsluit van haar gewijde ambten.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’