*

aangepast op 1 april 2022 om 09:01

In deze veertigdagentijd is het verheugend de Geestkracht te ervaren
Column

In deze veertigdagentijd is het verheugend de Geestkracht te ervaren

In deze veertigdagentijd, die getekend wordt door de oorlog in Oekraïne, is het verrijkend mensen te ontmoeten die hart hebben voor het waardevolle christelijk geloof, schrijft pastoraal werkster Monica Raassen.

In een tijd waarin we allemaal gespannen kijken naar de ontwikkelingen in Oekraïne en er met man en macht wordt gewerkt aan de opvang van vele vluchtelingen, waaide op 24 en 25 maart in Breda een frisse Geest. Tijdens de tweedaagse conferentie ‘Missionaire parochie’ waren zo’n duizend gelovigen bijeen om te luisteren naar de Canadese priester James Mallon, om te luisteren naar elkaar en vooral om te luisteren naar de Heilige Geest die daar inspirerend rondwaaide.

Sowieso was het een verademing om na twee jaar beperkingen weer met zo’n grote groep mensen bijeen te mogen zijn, een feest van geloof en ontmoeting. Daarbij kwam deze conferentie, na twee jaar uitstel, samen met de periode waarin de gesprekken over de synodale weg in de parochies worden gevoerd. Beide bewegingen richten zich op de werking van de Heilige Geest in en door ons. Die Geest hebben we in deze tijd hard nodig denk ik.

Uit een recent onderzoek bleek dat slechts een 30 procent van de Nederlanders een relatie met een persoonlijke God ervaart. Dat is niet een echte verrassing maar stemt wel tot nadenken. We zien dat ook terug in de teruggelopen kerkgang en de lege kerken die dat tot gevolg heeft. Daarom was de conferentie voor de aanwezigen zo’n boost, omdat we ineens weer een flinke groep gelijkgestemden ontmoetten die allemaal hart hebben voor ons waardevolle christelijk geloof en ook iets willen doen om het te behouden. De door Mallon aangereikte aandachtspunten kunnen op dit cruciale moment in de tijd bijdragen om de Geest weer de ruimte te geven. Je geloof zou een passie moet zijn die voelbaar is voor jezelf en voor degene die je ontmoet. Laat de kracht van de Heilige Geest je daarbij inspireren door je daar biddend voor open te stellen.

Het zal niet makkelijk zijn om ons verdroogde kerkelijke landschap om te vormen tot fonteinen van inspiratie waaraan men zich kan laven, maar het is de moeite waard om het te proberen.
Het momentum is er naar, het kan alleen maar beter worden en we kunnen als actieve christenen al die mensen die geen persoonlijke relatie met God hebben laten zien dat het ons vrijheid, vrede en vreugde geeft. Zeker in deze gespannen tijd die knaagt aan de stoelpoten van ons luxe en vrije leven. Wat zal de toekomst brengen?

In onze (geloofs)geschiedenis hebben we veel tijden gekend van grote spanningen met alle gevolgen van dien, maar de geschiedenis leert dat God met ons begaan is en ons altijd weer leidt naar grazige weiden, ook al zien we dat zelf niet altijd meteen. Bidden om de komst van de Geest en de onderscheiding der geesten die dat teweeg kan brengen kan dan rustgevend zijn. Het kan vertrouwen geven en maakt dat we niet alleen op onszelf hoeven te vertrouwen maar dat we de Helper hebben die Jezus ons beloofd heeft toen Hij op het kruis de geest gaf.

Juist nu, in de veertigdagentijd, was het verheugend om tijdens de conferentie zoveel Geestkracht te ervaren. Het geeft een boost om op te staan naar het licht dat ons met Pasen zal verlichten. Dat gun je toch iedereen!

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’