*

Moeten we de priester nog wel priester noemen? Een pleidooi voor een oudere terminologie

Volgens paus Franciscus is het ‘klerikalisme’ oorzaak van verschillende kwalen waaraan de Rooms-Katholieke Kerk lijdt. De kerkelijke cultuur van een aparte ‘kaste’ van geestelijken die buiten en vooral boven het gelovige volk staat, ziet hij als belangrijke mede-oorzaak voor het kerkelijk seksueel misbruik en toedekking ervan. Moet daarom ook niet het katholieke taalgebruik kritisch onder de loep worden genomen. Is de term ‘priester’ nog wel bruikbaar?

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’

advertentie