*

aangepast op 30 december 2021 om 17:58

Hoe kunnen we ons leven vormgeven in de nieuwe werkelijkheid?
Column

Hoe kunnen we ons leven vormgeven in de nieuwe werkelijkheid?

Rondom de jaarwisseling is er de mogelijkheid om wat te mijmeren over het voorbije jaar en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Dit doen we dit jaar opnieuw terwijl een groot deel van het openbare leven stil ligt. De vraag in welke mate deze lockdown noodzakelijk is, hoe lang het nog moet duren en hoe het er volgend jaar uit zal zien zal waarschijnlijk tijdens menig kerstdiner zijn besproken.

Eerlijk gezegd heb ik zelf vraagtekens bij de mate van effectiviteit van deze maatregelen, maar anderszins sta ik niet in de schoenen van de regering die beslissingen moet nemen in deze onzekere tijden.Langzamerhand ervaar ik bij mijzelf en bij mensen om mij heen een mate van matheid omdat alles wat je denkt op termijn te kunnen gaan doen zo onzeker is dat je er al haast niet meer aan gaat beginnen. In de parochie waar ik werk zijn vele vieringen vervallen of alleen online, met minder zangkracht en daardoor klinkt het toch minder feestelijk. Wat er in de komende tijd wel en niet kan is onzeker.

de matheid doorbreken

Telkens vraag ik mijzelf af: wat kan ik in mijn eigen omgeving doen om die matheid te doorbreken? Het makkelijkste antwoord is: niets want we weten nog niet hoe het verder gaat. Het moeilijkste antwoord is: hoopvol en positief blijven, met goede moed doorgaan en de mensen om mij heen helpen om dat ook te doen. 

Zelf denk ik dat ik ergens in het midden uitkom, er zijn momenten dat ik mensen moed inspreek en dat doe ik vanuit volle overtuiging, maar er zijn ook momenten dat ik graag even helemaal niets doe en maar afwacht wat er gaat gebeuren.

Dat vind ik geen probleem, want het leven bestaat zelden uit alleen maar positiviteit of alleen maar negativiteit (als je tenminste niet lijdt aan het leven).

Nu staat er een nieuw jaar voor de deur met de wetenschap dat we niet ineens verlost zijn van het rondgaan van het coronavirus in welke vorm dat ook. Inmiddels hebben we ook bijna twee jaar ervaring, de vraag wordt: hoe kunnen we ons leven vormgeven in deze nieuwe werkelijkheid?

Daarbij denk ik aan al die bijbelverhalen waarin de hoofdpersonen uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald en een radicaal andere weg moeten gaan. In deze tijd kunnen we denken aan Maria en Jozef die op de vlucht moesten naar Egypte en pas veel later dan ze ongetwijfeld gehoopt hadden konden terugkeren naar Nazareth. Kunnen deze bijbelverhalen ons leren dat we nu eenmaal geen zekerheden hebben in het leven (behalve dat het ooit eindigt)?

naar een zinvol en gelukkig bestaan

In het komende jaar zullen we een weg in het leven moeten vinden die, rekening houdend met tegenslagen, leidt tot een zinvol en zo mogelijk gelukkig bestaan. Dat zal niet meer op precies dezelfde wijze zijn als in de jaren die nu achter ons liggen, de vanzelfsprekendheid van alles kunnen wat we zouden willen is weg. We moeten nog meer rekening houden met de ander, nog meer zorg hebben voor de samenleving in alle aspecten, we worden uitgedaagd een andere weg te gaan dan die welke ons zo vertrouwd is.

De kunst is volgens mij dit met vertrouwen en goede moed onder ogen te zien voor dit nieuwe jaar. En als we ons dan eens moedeloos of mat voelen kunnen de bijbelverhalen ons behulpzaam zijn om de moed niet te verliezen en vol hoop verder te gaan.

Van harte wens ik u veel goede moed om er een zalig nieuw jaar van te maken.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’