*

Poolse bisschoppen klagen in Vaticaan over ‘disproportionele straffen’ voor bisschoppen die misbruik toedekten

De Poolse rooms-katholieke bisschoppen klagen in het Vaticaan over de zwaarte van de straffen voor bisschoppen die misbruik toedekten. Ondertussen loopt het aantal priesterstudenten in Polen zienderogen achteruit: het afgelopen jaar meldden zich 20 proceent minder nieuwe priesterstudenten.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’

advertentie