*

Toenadering Rooms-Katholieke en afgescheiden ‘oud-katholieke’ kerk op Filipijnen

Bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk en de in 1902 afgescheiden Onafhankelijke Filipijnse Kerk (IFI) hebben een oecumenische overeenkomst getekend. Daarmee wordt op de Filipijnen een historische stap gezet naar verzoening en oecumenische samenwerking, inclusief de wederzijdse erkenning van de doop.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’

advertentie