*

Pastoor Harry Quaedvlieg vicaris-generaal in Roermond

Bisschop Harrie Smeets van Roermond heeft pastoor Harry Quaedvlieg uit Geleen benoemd tot vicaris-generaal, de tweede man van het Limburgse bisdom.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’

advertentie