*

Paus Franciscus creëert nieuw kerkelijk ambt: catechist voor het leven

Paus Franciscus heeft in de rooms-katholieke kerk een nieuw lekenambt gecreëerd. Binnenkort kunnen mannen en vrouwen een officiële aanstelling krijgen als catechist voor het leven. Deze bijzondere roeping dient de verkondiging van het geloof.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’

advertentie