Bij zegenen homorelaties valt logica in katholieke kijk op seksualiteit in duigen

Analyse
Geen enkele paus pleitte zo zeer voor de onvoorwaardelijke opname en integratie van homoseksuelen in de rooms-katholieke kerk als paus Franciscus. En toch wees het Vaticaan de zegening van homorelaties ten stelligste af, met zegen van dezelfde paus Franciscus. Tot vreugde van sommigen, tot teleurstelling van anderen.
Hendro Munsterman
dinsdag 16 maart 2021 om 20:51 aangepast 09:09
Afbeelding
beeld afp / Vincenzo

Vaticaanstad

God ‘kan geen zonde zegenen’. Korter kan de de verklaring van de Congregatie voor de Geloofsleer van afgelopen maandag eigenlijk niet samengevat worden. 

Veel westerse katholieken vinden een zegening eigenlijk een aardig compromis. Het huwelijk is namelijk in de rooms-katholieke kerk een sacrament. Een zegening van een homoseksuele relatie, waarvoor onder meer verschillende bisschoppen in Duitsland hebben gepleit, is een flinke trap lager, maar - zo zeggen voorstanders ervan - kan uitdrukking geven aan het feit dat zulke relaties hele waardevolle elementen bevatten zoals trouw, wederzijdse liefde, hulp en solidariteit. Maar het Vaticaan wil er niet aan.

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

‘Jullie pijn is mijn pijn en Jezus’ kruis is zichtbaar in jullie lijden.’ Paus schreef brief aan Oekraïense bevolking

De paus bidt elke dag voor Oekraïne, voor het volk dat al negen maanden ‘onder de absurde waanzin van de oorlog lijdt’. Dat schrijft hij in een emotionele brief aan de Oekraïense bevolking.

Afbeelding

Waarom installeert China een hulpbisschop en is het Vaticaan nu boos? ‘Beide zijden testen hun geheime akkoord’

Een maand nadat China en het Vaticaan hun geheime akkoord over bisschopsbenoemingen hernieuwden, uit Rome voor het eerst openlijke kritiek. Maar het lijkt vooral een spel om het akkoord en de grenzen ervan te testen.

Afbeelding

Paus: katholieken kunnen niet polariseren, want ze denken in termen van ‘en-en’ in plaats van ‘of-of’

Paus Franciscus heeft zich in scherpe bewoordingen uitgelaten over politieke polarisatie en kerkelijke ideologisering. Ook wees hij de priesterwijding van vrouwen af en veroordeelde hij opnieuw abortus.

Afbeelding

Zwitserse Opus Dei-bisschop wil geen exorcist meer benoemen. ‘Niet nodig om mysterieuze oorzaken te zoeken’

Het bisdom gold decennialang als het centrum voor exorcismen’. Maar de exorcist stierf en de nieuwe bisschop is zelf arts en wil geen nieuwe duiveluitdrijver benoemen. ‘Daarvoor hebben we medicijnen en psychotherapie.’

Afbeelding

De Kesel gaf in Vaticaan inleiding ‘omgaan met secularisatie’. Ook aandacht voor ‘homozegen’ en vrouwelijke diakens

Een week lang spraken de bisschoppen van België in het Vaticaan over de situatie van de Belgische kerk in crisis. Er werd gesproken over gehuwde priesters, vrouwelijke diakens en natuurlijk de onlangs gepubliceerde ‘homozegen’.

Afbeelding

Alleen slachtofferhulp is niet genoeg. Er zijn hervormingen nodig in de Nederlandse Katholieke Kerk

In de Nederlandse Katholieke Kerk lijkt het misbruikdossier inmiddels wat op de achtergrond geraakt, valt Jan-Willem Wits op. In andere landen is het echter nog steeds een open wond.