*

Patrick Kuipers tevens rector van priesteropleiding Bovendonk

Patrick Kuipers (45), de rector van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut, wordt per 1 juli eveneens rector van de priester- en diakenopleiding Bovendonk in het bisdom Breda.

Katholiekinside

meer ‘Katholiekinside’

advertentie